Köpvillkor

Företagsuppgifter
Ortopediska.se drivs av Retina HB (organisationsnummer: 969776-8456 ).
Vår adress:
Energigatan 19, 43437 Kungsbacka.
E-postadress till vår kundtjänst: ortopediska.se@gmail.com
Vi garanterar svar  på dina frågor rörande köp och beställningar till vår kundtjänst inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits, men vår ambition är att svara snabbare än så.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Falska beställningar
Falska beställningar eller andra typer av bedrägeriförsök polisanmäls. Ortopediska.se lämnar också all information till polisen för att vara behjälpliga vid ev. utredning av ärendet.

Minderåriga
Vid beställningar från minderåriga (under 18 år) krävs målsmans tillåtelse. 

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

 

GDPR och integritetspolicy
På Ortopediska.se (Retina HB) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

 

Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organistion gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.


Vem är ansvarig för de personuppgifter Ortopediska.se (Retina HB)
 samlar in?
Retina HB, Energigatan 19, 43437 Kungsbacka med organisationsnummer 969776-8456 och med e-postadress ortopediska.se@gmail.com är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Det är också dessa kontaktuppgifter du använder om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag. 

 

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på Ortopedsika.se samlar vi in följande uppgifter:
Namn
Leveransadress
E-postadress
Telefonnummer (för avisering av beställning) 

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra din beställning:
Leverans inklusive avisering
Orderhistorik
Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning
Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Ortopediska.se.