REA! Just nu 50% på allt som vi har i lager. Rabatten dras av i kassan. (begränsat antal)

GDPR

GDPR och integritetspolicy
På Ortopediska.se (Retina HB) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag, förutom de företag vi specificerar nedan under rubriken Dela din personliga information

 Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.


Vem är ansvarig för de personuppgifter Ortopediska.se (Retina HB)
 samlar in?
Retina HB, Energigatan 19, 43437 Kungsbacka med organisationsnummer 969776-8456 och med e-postadress ortopediska.se@gmail.com är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 Det är också dessa kontaktuppgifter du använder om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag. 

Vilken information samlar vi in?

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på Ortopediska.se samlar vi in följande uppgifter:

  • Namn
  • Leveransadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (för avisering av beställning) 
  • Enhetsinformation

 

Vi använder den information som vi samlar in i allmänhet för att uppfylla alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive hantering av din betalningsinformation, arrangering av frakt och fakturor och / eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna Beställningsinformation till:
  • Kommunicera med dig;
  • Skanna våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri och
  • När du överensstämmer med de preferenser du har delat med oss, ger dig information eller reklam i samband med våra produkter eller tjänster.

Vi använder enhetsinformationen som vi samlar för att hjälpa oss att skärpa eventuell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder bläddrar och interagerar med Webbplatsen, och för att bedöma framgången med våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Ortopediska.se.

Dela din personliga information
Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din personliga information, som beskrivs ovan. Till exempel använder vi Shopify för att driva vår webbutik - du kan läsa mer om hur Shopify använder din personliga information här: https://www.shopify.com/legal/privacy. Vi använder även Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen - du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slutligen kan vi också dela med dig av din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, att svara på en dom, en ansökningsorder eller annan laglig begäran om information vi mottar eller för att annars skydda våra rättigheter.

Dina rättigheter
Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till personlig information som vi håller om dig och att be dina personliga uppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du skulle vilja utöva denna rätt, kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan.

Dessutom, om du är europeisk invånare noterar vi att vi behandlar din information för att kunna uppfylla avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du beställer via webbplatsen) eller på annat sätt att driva våra legitima affärsintressen som anges ovan.